Aantal gebruikers Twitter vs Facebook vs LinkedIn in Nederland en VS

Door Erno Hannink | d. Narrow Networking

feb 25

Voor mijn presentaties moet ik altijd weer de actuele cijfers opzoeken. Wat is de stand op dit moment van de 3 belangrijkste online netwerken voor zelfstandige professionals. Vanochtend liep ik, via Summify, tegen een interessante vergelijking op.

Facebook vs LinkedIn vs TwitterNearly Half of Americans Use Facebook; Only 7% Use Twitter [STUDY] op Mashable. Het rapport van eMarketer laat een aantal (redelijke) schattingen zien van het gebruik van Facebook en Twitter eind 2010 en schattingen voor 2011-2013.

Facebook
Het rapport vermeld dat eind 2010, 116.8 miljoen gebruikers actief zijn op Facebook. Bij een populatie van 310.9 miljoen kom je dus op 42%. De verwachtingen voor 2013 zijn dat dit zal stijgen tot ruim 47%.

Kijk ik naar de Facebook stats dan zie ik een hoger aantal voor de US, 152.2 miljoen op dit moment. Dit gaat over alle gebruikers, het getal van eMarketer zijn de zogenaamde actieve gebruikers. Zij loggen ten minste een keer per maand in.

Twitter
Voor Twitter is het wat anders, de groei stijgt voor de komende jaren minder snel dan de verwachtingen, maar nog altijd sneller dan Facebook. Eind 2010, 16.4 miljoen Amerikanen actief op Twitter. Nu heeft eMarketer hiervoor niet gekeken naar de volledige populatie maar naar volwassenen (+18). Dan wordt Twitter gebruikt door 7% van de volwassenen en 5% door alle Amerikanen.

Twitter, on the other hand, is driven largely by so-called power users, and only 21% of registered users are actually active on the site. Another interesting and related Twitter usage stat: 22.5% of users are responsible for 90% of all tweets.

Uit het Mashable artikel.

LinkedIn
Via Heuvel Marketing kwam ik op de cijfers van LinkedIn in deze Infographic van A. Verde.

Hierin zien we dat LinkedIn in totaal 101 miljoen gebruikers heeft waarvan er 44.2 miljoen uit de US komen, dat is dus 14%.

Sociale netwerken in Nederland

OK, nu Nederland. Deze cijfers heb ik verzameld februari 2011.
Facebook
Facebook stats laat 3.8 miljoen gebruikers zien in Nederland. Dit zijn dus meer dan alleen de actieve gebruikers. Als we uitgaan van dezelfde verhouding in de US dan is daarvan 76% actief, dus bijna 3 miljoen actieve gebruikers op Facebook.

Ik verwacht dat dit getal wat pessimistisch is aangezien Facebook in Nederland pas veel later op gang is gekomen en er dus meer actieve gebruikers zijn.

Volgende bevolkingsteller zijn er 16.669.884 Nederlanders. Dan is dit dus 17.6% van Nederland.

Twitter
Gisteren zag ik de nieuwste cijfers over Twitter in Nederland al over Twitter gaan. Via Nu.nl kwam ik bij het onderzoek van Twirus. Zij komen tot 418.621 actieve Nederlandstalige twitteraars (dus ook Vlamingen), je hoeft overigens niet in Nederlands te Twitteren, je account moet wel ‘open’ zijn.

57% van de twitteraars is man, drie kwart is onder de 30 jaar. Om tot de actieve twitteraars te behoren moet iemand minimaal tien berichten per maand op Twitter hebben geplaatst.

Later we er van uitgaan dat er nog stees redelijk wat Engelstalige Twitter accounts zijn in Nederland en accounts met slotjes die in de lijst niet zijn meegerekend en dat dit de Vlamingen in dit overzicht compenseerd. Dan is dit dus 2,5% van de Nederlanders.

LinkedIn
Volgens het eerder genoemde Infographic heeft Nederland 2.6 miljoen gebruikers op LinkedIn. Dat is dus ruim 15% van de Nederlanders.

Gemiddelde leeftijd 41 jaren met 15 jaren ervaring. Er zijn 32.000 Nederlandse LinkedIn groepen.

Nu heb ik geen idee hoe groot het deel is dat werkelijk ‘actief’ is LinkedIn. Wanneer ben je werkelijk actief op LinkedIn? Als je de gegevens in je profiel ten minste een keer per jaar bijwerkt of als je ten minste een keer per maand aanmeld?

Via hjd1984 kreeg ik deze informatie nog en een persentatie via de mail, waar ik enkele van de bovenstaande cijfers hebt uitgehaald.

“@ernohannink you know the NL is highest penetrated web users in EU & 2nd largest LinkedIn membership base http://discoverdigitallife.com/”

Hyves
Om het allemaal af te maken ook nog Hyves. Hyves heeft in toaal 10.8 miljoen leden, waarvan 9.1 miljoen Nederlanders. Ook hierin weet ik niet het aantal actieve Hyvers. Ik heb dit @wouterglaser via Twitter gevraagd, bij een reactie zal ik dat hier nog aanvullen.

Dit is dus bijna 54% van de Nederlandsers! Wow een hogere penetatie dan Facebook in de US dus. Gemiddelde leeftijd 27 jaren.

Op MarketingFacts via hjd1984 komen deze aantallen.

BTW als je nog afvraagt wat Summify is: een dienst die mij een keer per dag het nieuws stuurt dat hot is bij mijn connecties.

Print Friendly, PDF & Email
Follow

About the Author

Erno is de businesscoach die ondernemers helpt om de lange termijn doelen sneller te realiseren. Ondernemers die het beter willen doen voor de planeet, maatschappij en zichzelf. Met zijn ondersteuning en tips helpt hij je dagelijkse doelen te kiezen zodat je de lange termijn doelen eindelijk gaat realiseren. Test zijn coaching een week lang gratis uit met deze code ERNOHANNINKWEEK op dit platform -> ga naar coach.me. Sluit je aan bij de community van ondernemers die iets bijzonders doen.

Comments are closed